Chi cục Quản lý đất đai tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ 2021

Sáng ngày 09/1, Chi cục Quản lý đất đai tỉnh Lào Cai đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ 2021. Phó Giám đốc Sở Phạm Bình Minh đã tới dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự có cán bộ Lãnh đạo, công chức, viên chức của Chi cục Quản lý đất đai, Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Phó Chi cục trưởng phụ trách Kiều Duy Đô cho biết: năm 2020 Chi cục đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo, điều hành của Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, và đã có nhiều cố gắng để hoàn thành hầu hết các nhiệm vụ được giao; các nhiệm vụ chủ yếu đã hoàn thành như:

Tham mưu xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật bao gồm: Quyết định số 19/2020/QĐ-UBND ngày 18/6/2020 của UBND tỉnh về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quy định Bảng giá đất 05 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Lào Cai và một số nội dung của các Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 56/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Lào Cai; Quyết định số 35/2020/QĐ-UBND ngày 22/12/2020 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quy định Bảng giá đất 5 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Lào Cai và một số nội dung của các Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 56/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019, Quyết định số 19/2020/QĐ-UBND ngày 18/6/2020 của UBND tỉnh Lào Cai; đã trình UBND tỉnh xem xét, ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND ngày 09/4/2015 về việc ban hành quy định một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Quyết định thay thế Quyết định số 56/2012/QĐ-UBND ngày 10/12/2012 của UBND tỉnh Quy định về hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã hoàn thành dự thảo lần 3 đang xin ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp trước khi trình UBND tỉnh xem xét ban hành;

 Hoàn thành công tác kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 tỉnh Lào Cai; Hoàn thành dự án điều tra phân hạng đất, đánh giá thái hóa đất;

 Đẩy nhanh hoàn thành công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính thuộc dự án Tổng thể xây dựng hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai của tỉnh Lào Cai; đến nay đã hoàn thành cho 119/160 đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn toàn tỉnh; công tác lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030; kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch sử dụng đất hàng năm; công tác xây dựng các Đề án thành phần tích hợp quy hoạch cấp tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050;

Hoàn thành công tác xây dựng, ban hành Bảng giá đất 5 năm (2021-2025); Kịp thời thẩm định các thiết kế kỹ thuật – dự toán đo đạc, lập bản đồ địa chính phục vụ giao đất, thu hồi đất các dự án đầu tư; thẩm định chất lượng sản phẩm đo đạc, lập bản đồ địa chính phục vụ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;

Tham mưu ban hành trên 200 văn bản về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng chủ yếu tập trung vào các dự án lớn có nhiều vướng mắc, địa bàn phức tạp nhưng đã cơ bản đáp ứng được tiến độ theo yêu cầu của UBND tỉnh và đảm bảo giải quyết đúng quy định; Thẩm định 443 hồ sơ giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất để tham mưu cho Sở trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt; Thực hiện các nhiệm vụ liên quan khác do Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phân công.

Báo cáo tại Hội nghị, Phó Chi cục trưởng Phạm Văn Quân cho biết, trong năm 2020, Chi cục đã tiếp tục thực hiện cải cách hành chính trong quá trình xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, hoàn thiện công tác kiểm kê đất đai, đã gửi số liệu theo phần mền TK-online về Bộ Tài nguyên và Môi trường; tham mưu báo cáo thường trực Tỉnh ủy về việc rà soát các trường hợp sử dụng đất chưa phù hợp với mục đích sử dụng đất; thực hiện dự án tổng thể… về cơ bản thực hiện theo kế hoạch đề ra.

Bên cạnh đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của Chi cục đã được quan tâm, đẩy mạnh. Hiện nay, toàn bộ văn bản đi, đến đã được thực hiện xử lý, cập nhật hoàn toàn trên hệ thống hồ sơ công việc.

Trong thời gian tới Chi cục, tổ chức chỉ đạo triển khai hoàn thành việc rà soát, đo đạc, cắm mốc giới, đặc biệt là việc giao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận cho các công ty nông, lâm nghiệp đối với phần đất giữ lại. Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án tăng cường quản lý đối với đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh. Tổ chức thực hiện tốt việc xây dựng và áp dụng khung giá đất cho giai đoạn 2020 - 2024. Duy trì và tăng cường công tác tổ chức tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh qua đường dây nóng các vi phạm về lĩnh vực đất đai; nắm bắt, xử lý kịp thời các thông tin mà báo chí và dư luận quan tâm...

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Bình Minh, phó Giám đốc Sở đã chúc mừng và biểu dương các kết quả đã đạt được của Chi cục Quản lý đất đai trong năm 2020.

Trước những công việc được giao năm 2020, nhiều công việc đột xuất… trong khi biên chế của Chi cục Quản lý đất đai còn chưa tương xứng vị trí việc làm mà vẫn hoàn thành tốt những công việc giao, đó là nỗ lực của tập thể lãnh đạo cũng như cán bộ công chức của Chi cục. Triển khai nhiệm vụ năm 2021, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc đồng chí phó Giám đốc chỉ đạo Chi cục Quản lý đất đai tiếp tục bám sát các nhiệm vụ đã được giao, trong đó, cần tập trung ưu tiên việc tham mưu văn bản quy phạm pháp luật; Phối hợp với các ngành chức năng tham mưu công tác tích hợp quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo quy định của Luật Quy hoạch; thực hiện tốt công tác xác định giá đất trên địa bàn tỉnh…

Phó Giám đốc Sở cũng đề nghị các phòng chuyên môn Chi cục, các phòng, đơn vị trực thuộc Sở tăng cường phối hợp để Chi cục hoàn thành các công tác bảo đảm tiến độ được giao.

Kết thúc hội nghị đồng chí Kiều Duy Đô phó chi cục trưởng, phụ trách Chi cục Quản lý đất đai nêu quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2021 của toàn thể cán bộ, công chức Chi cục Quản lý đất đai. Thực hiện đúng, kịp thời chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc và các nhiệm vụ đột xuất được giao./.

NQV

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 348
  • Trong tuần: 2,864
  • Tất cả: 1,999,101
Đăng nhập