Sở tài nguyên và môi trường và Ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh Lào Cai ký kết Chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường giai đoạn 2021 – 2025

Ngày 17 tháng 9 năm 2021, tại Sở Tài nguyên và Môi trường đã diễn ra hội nghị ký kết chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường giai đoạn 2021-2025 giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh. Các đồng chí: Giàng Seo Vần - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Hồ Cao Khải - Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì hội nghị.

 

Tại hội nghị, hai bên đã tập trung thảo luận, thông qua 4 nội dung phối hợp gồm các vấn đề trọng tâm như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để các tổ chức thành viên của MTTQ, các tổ chức, cơ quan, đơn vị và mỗi người dân nắm vững, thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về quản lý, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới; tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình của cộng đồng dân cư, các tổ chức tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, thực hiện nếp sống văn minh, vệ sinh môi trường, bảo tồn phát triển đa dạng sinh học; phối hợp kiểm tra, giám sát và phản biện xã hội trong xây dựng và triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nhận thức và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, phương pháp phối hợp giữa Ủy ban MTTQ, các tổ chức thành viên với cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường.

 

Phát biểu tại Hội nghị, ông Hồ Cao Khải - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường nhấn mạnh “Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ coi đây là nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên để cung cấp đầy đủ thông tin và có cơ chế phối hợp để Ủy ban MTTQ sẽ tham gia thực hiện tốt hơn trong công tác giám sát, phản biện xã hội, đề xuất các chính sách, chủ trương lớn”.

 

Phát biểu kết luận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Giàng Seo Vần khẳng định vấn đề bảo vệ môi trường, quản lý, khai thác tài nguyên đang vấn đề nóng bỏng hiện nay ở các địa phương; đây là vấn đề cấp thiết không chỉ của ngành tài nguyên và môi trường mà của toàn xã hội. Chương trình phối hợp giữa Sở Tài nguyên và Môi trường và Uỷ ban MTTQ tỉnh có ý nghĩa thiết thực, thể hiện mối quan tâm cũng như vai trò của MTTQ đối với công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trong bối cảnh các địa phương đang phải đối mặt với vấn nạn suy thoái tài nguyên thiên nhiên, biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, đòi hỏi phải có sự tham gia, vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng và người dân. Đồng chí mong muốn, hai đơn vị tăng cường phối hợp hơn nữa về công tác bảo vệ tài nguyên môi trường, coi đây là cơ sở để thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM; cùng chung tay vận động người dân, các tổ chức, đoàn thể chính trị xã hội thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quản lý, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ tài nguyên môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới.

Hoàng Thu Phong

Chi cục Bảo vệ Môi trường

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 310
  • Trong tuần: 2,826
  • Tất cả: 1,999,063
Đăng nhập