Ban hành Kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí
Số ký hiệu văn bản 461/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành 17/03/2021
Ngày hiệu lực 17/03/2021
Trích yếu nội dung Ban hành Kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Bảo Vệ Môi Trường
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm qd461.pdf
Văn bản mới