Nghị quyết về chủ trương đầu tư một số dự án trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 04/NQ-HĐND
Ngày ban hành 09/04/2021
Ngày hiệu lực 09/04/2021
Trích yếu nội dung Nghị quyết về chủ trương đầu tư một số dự án trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm nq04.pdf
Văn bản mới