Nghị quyết về danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác bổ sung năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 08/NQ-HĐND
Ngày ban hành 09/04/2021
Ngày hiệu lực 09/04/2021
Trích yếu nội dung Nghị quyết về danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác bổ sung năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Đất Đai
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm nq08.pdf
Văn bản mới