Nghị quyết về chương trình phát triển nhà ở tỉnh Lào Cai đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035
Số ký hiệu văn bản 05/NQ-HĐND
Ngày ban hành 09/04/2021
Ngày hiệu lực 09/04/2021
Trích yếu nội dung Nghị quyết về chương trình phát triển nhà ở tỉnh Lào Cai đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm nq05.pdf
Văn bản mới