Chỉ thị tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 05/CT-UBND
Ngày ban hành 10/05/2022
Ngày hiệu lực 10/05/2022
Trích yếu nội dung Chỉ thị tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Chỉ thị
Lĩnh vực Khoáng Sản
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 0_image02002_202205100313293973920220510031350502_signed_20220510032030922.pdf
Văn bản mới