Về việc chấn chỉnh công tác quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn
Số ký hiệu văn bản 938/STNMT-KSN
Ngày ban hành 21/04/2022
Ngày hiệu lực 21/04/2022
Trích yếu nội dung Về việc chấn chỉnh công tác quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Khoáng Sản
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm vb938.pdf
Văn bản mới