Thông qua Quy hoạch tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Số ký hiệu văn bản 03/NQ-HĐND
Ngày ban hành 20/04/2022
Ngày hiệu lực 20/04/2022
Trích yếu nội dung Thông qua Quy hoạch tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm nq03.pdf
Văn bản mới