Về việc tăng cường công tác xử lý chất thải phát sinh do dịch bệnh Covid-19
Số ký hiệu văn bản 2391/STNMT-MT
Ngày ban hành 01/09/2021
Ngày hiệu lực 01/09/2021
Trích yếu nội dung Về việc tăng cường công tác xử lý chất thải phát sinh do dịch bệnh Covid-19
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Bảo Vệ Môi Trường
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm vb2391.pdf
Văn bản mới