Ban hành Kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Chỉ thị số 41/CT-TTg ngày 01 tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách tăng cường quản lý chất thải rắn
Số ký hiệu văn bản 1560/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành 09/08/2021
Ngày hiệu lực 09/08/2021
Trích yếu nội dung Ban hành Kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Chỉ thị số 41/CT-TTg ngày 01 tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách tăng cường quản lý chất thải rắn
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Bảo Vệ Môi Trường
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm kh1560.pdf
Văn bản mới