Nghị quyết Quy định mức thu, quản lý, sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 05/2017/NQ-HĐND
Ngày ban hành 17/07/2017
Ngày hiệu lực 01/08/2017
Trích yếu nội dung Nghị quyết Quy định mức thu, quản lý, sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Khoáng Sản
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm nq05.pdf
Văn bản mới