Nghị quyết quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh
Số ký hiệu văn bản 11/2017/NQ-HĐND
Ngày ban hành 17/07/2017
Ngày hiệu lực 01/08/2017
Trích yếu nội dung Nghị quyết quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Thanh tra, kiểm tra
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm nq11.pdf
Văn bản mới