Nghị quyết quy định mức chi cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 13/2017/NQ-HĐND
Ngày ban hành 17/07/2017
Ngày hiệu lực 01/08/2017
Trích yếu nội dung Nghị quyết quy định mức chi cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Tài Nguyên và Môi Trường
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm nq21.pdf
Văn bản mới