Về việc lùi thời gian xét chọn hồ sơ và tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản
Số ký hiệu văn bản 1842/STNMT-KSN
Ngày ban hành 25/07/2022
Ngày hiệu lực 25/07/2022
Trích yếu nội dung Về việc lùi thời gian xét chọn hồ sơ và tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Khoáng Sản
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm vb1842.pdf
Văn bản mới