Về việc triển khai, thực hiện Thông tư số 02/2017/TT-VPCP hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát TTHC
Số ký hiệu văn bản 1039/VPUBND-KSTT
Ngày ban hành 06/12/2017
Ngày hiệu lực 06/12/2017
Trích yếu nội dung Về việc triển khai, thực hiện Thông tư số 02/2017/TT-VPCP hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát TTHC
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Cải cách hành chính
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm cv1039.pdf
Văn bản mới