Về việc thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa
Số ký hiệu văn bản 392/STNMT-VP
Ngày ban hành 05/03/2018
Ngày hiệu lực 05/03/2018
Trích yếu nội dung Về việc thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Cải cách hành chính
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm cv392.pdf
Văn bản mới