Kết luận của đồng chí Nguyễn Trọng Hài - UV BTV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc, đánh giá kết quả triển khai thực hiện các chỉ tiêu phát triển KT-XH, công tác giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản, thu ngân sách, kết quả triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia và công tác GPMB một số DA trọng điểm trên địa bàn huyện Bảo Yên
Số ký hiệu văn bản 230/TB-VPUBND
Ngày ban hành 19/09/2022
Ngày hiệu lực 19/09/2022
Trích yếu nội dung Kết luận của đồng chí Nguyễn Trọng Hài - UV BTV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc, đánh giá kết quả triển khai thực hiện các chỉ tiêu phát triển KT-XH, công tác giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản, thu ngân sách, kết quả triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia và công tác GPMB một số DA trọng điểm trên địa bàn huyện Bảo Yên
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm TB230.pdf

Văn bản mới