Kết luận của đồng chí Trịnh Xuân Trường- Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp đánh giá về công tác CCHC và Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử
Số ký hiệu văn bản 235/TB-VPUBND
Ngày ban hành 22/09/2022
Ngày hiệu lực 22/09/2022
Trích yếu nội dung Kết luận của đồng chí Trịnh Xuân Trường- Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp đánh giá về công tác CCHC và Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Cải cách hành chính
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm TB235.pdf

Văn bản mới