Kết luận của đồng chí Nguyễn Trọng Hài - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp về việc giải quyết thủ tục hành chính chậm, muộn trả kết quả thuộc lĩnh vực đất đai
Số ký hiệu văn bản 241/TB-VPUBND
Ngày ban hành 23/09/2022
Ngày hiệu lực 23/09/2022
Trích yếu nội dung Kết luận của đồng chí Nguyễn Trọng Hài - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp về việc giải quyết thủ tục hành chính chậm, muộn trả kết quả thuộc lĩnh vực đất đai
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Cải cách hành chính
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm TB241.pdf

Văn bản mới