Về việc tăng cường các biện pháp thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích
Số ký hiệu văn bản 3097/UBND-KSTT
Ngày ban hành 11/07/2018
Ngày hiệu lực 11/07/2018
Trích yếu nội dung Về việc tăng cường các biện pháp thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Cải cách hành chính
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm cv3097.pdf
Văn bản mới