Kết luận của đồng chí Nguyễn Trọng Hài -Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp liên quan đến công tác giải phòng mặt bằng giải phóng mặt bằng dự án Kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc (QL279)
Số ký hiệu văn bản 171/TB-VPUBND
Ngày ban hành 16/06/2023
Ngày hiệu lực 16/06/2023
Trích yếu nội dung Kết luận của đồng chí Nguyễn Trọng Hài -Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp liên quan đến công tác giải phòng mặt bằng giải phóng mặt bằng dự án Kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc (QL279)
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Đất Đai
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm tb171.pdf
Văn bản mới