Kết luận của Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp về hoàn thiện một số bản đồ Quy hoạch tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Số ký hiệu văn bản 180/TB-VPUBND
Ngày ban hành 23/06/2023
Ngày hiệu lực 23/06/2023
Trích yếu nội dung Kết luận của Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp về hoàn thiện một số bản đồ Quy hoạch tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm tb180.pdf
Văn bản mới