Kết luận của đồng chí Trịnh Xuân Trường – Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ các Chương trình MTQG tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025 tại cuộc họp ngày 23/6/2023 về tiến độ triển khai các Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh Lào Cai 06 tháng đầu năm, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai
Số ký hiệu văn bản 183/TB-VPUBND
Ngày ban hành 26/06/2023
Ngày hiệu lực 26/06/2023
Trích yếu nội dung Kết luận của đồng chí Trịnh Xuân Trường – Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ các Chương trình MTQG tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025 tại cuộc họp ngày 23/6/2023 về tiến độ triển khai các Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh Lào Cai 06 tháng đầu năm, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm tb183.pdf
Văn bản mới