Kết luận của đồng chí Nguyễn Trọng Hài - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp về thu tiền sử dụng đất và xác định giá đất cụ thể đối với các quỹ đất/dự án năm 2023 trên địa bàn tỉnh
Số ký hiệu văn bản 184/TB-VPUBND
Ngày ban hành 27/06/2023
Ngày hiệu lực 27/06/2023
Trích yếu nội dung Kết luận của đồng chí Nguyễn Trọng Hài - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp về thu tiền sử dụng đất và xác định giá đất cụ thể đối với các quỹ đất/dự án năm 2023 trên địa bàn tỉnh
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Đất Đai
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm tb184.pdf
Văn bản mới