Kết luận của đồng chí Nguyễn Trọng Hài - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp về Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021-2025) tỉnh Lào Cai, lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 và điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đến năm 2030 cấp huyện
Số ký hiệu văn bản 185/TB-VPUBND
Ngày ban hành 27/06/2023
Ngày hiệu lực 27/06/2023
Trích yếu nội dung Kết luận của đồng chí Nguyễn Trọng Hài - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp về Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021-2025) tỉnh Lào Cai, lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 và điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đến năm 2030 cấp huyện
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Đất Đai
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm tb185.pdf
Văn bản mới