Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 10/7/2023 nghe các sở ngành liên quan báo cáo về công tác tài chính - ngân sách 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của ngành Tài chính
Số ký hiệu văn bản 203/TB-VPUBND
Ngày ban hành 17/07/2023
Ngày hiệu lực 17/07/2023
Trích yếu nội dung Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 10/7/2023 nghe các sở ngành liên quan báo cáo về công tác tài chính - ngân sách 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của ngành Tài chính
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm tb203.pdf
Văn bản mới