Thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Trọng Hài - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp, nghe báo cáo kết quả thực hiện, các giải pháp thực hiện xử lý, giải quyết các trường hợp hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có tài sản là nhà ở và các công trình khác trên đất chưa phù hợp với mục đích sử dụng đất và kết quả triển khai rà soát và chuyển giao quản lý, khai thác, sử dụng quỹ đất công năm 2023
Số ký hiệu văn bản 249/TB-VPUBND
Ngày ban hành 25/08/2023
Ngày hiệu lực 25/08/2023
Trích yếu nội dung Thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Trọng Hài - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp, nghe báo cáo kết quả thực hiện, các giải pháp thực hiện xử lý, giải quyết các trường hợp hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có tài sản là nhà ở và các công trình khác trên đất chưa phù hợp với mục đích sử dụng đất và kết quả triển khai rà soát và chuyển giao quản lý, khai thác, sử dụng quỹ đất công năm 2023
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Đất Đai
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm tb249.pdf
Văn bản mới