Kết luận của đồng chí Hoàng Quốc Khánh – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại buổi làm việc về tiếp nhận, vận hành Hệ thống thu gom, xử lý nước thải Khu công nghiệp Tằng Loỏng (giai đoạn II)
Số ký hiệu văn bản 250/TB-VPUBND
Ngày ban hành 28/08/2023
Ngày hiệu lực 28/08/2023
Trích yếu nội dung Kết luận của đồng chí Hoàng Quốc Khánh – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại buổi làm việc về tiếp nhận, vận hành Hệ thống thu gom, xử lý nước thải Khu công nghiệp Tằng Loỏng (giai đoạn II)
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Bảo Vệ Môi Trường
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm tb250.pdf
Văn bản mới