Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và giải ngân xây dựng cơ bản
Số ký hiệu văn bản 252/TB-VPUBND
Ngày ban hành 30/08/2023
Ngày hiệu lực 30/08/2023
Trích yếu nội dung Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và giải ngân xây dựng cơ bản
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm tb252.pdf
Văn bản mới