Về việc đẩy mạnh thực hiện các giải pháp cải thiện, nâng cao Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 10/CT-UBND
Ngày ban hành 15/08/2023
Ngày hiệu lực 15/08/2023
Trích yếu nội dung Về việc đẩy mạnh thực hiện các giải pháp cải thiện, nâng cao Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Chỉ thị
Lĩnh vực Cải cách hành chính
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm ct10.pdf
Văn bản mới