Kết luận của đồng chí Hoàng Quốc Khánh - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp về vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Nhà máy xử lý chất thải công nghiệp và nguy hại của Công ty Cổ phần dịch vụ xử lý môi trường xanh Việt Sơn
Số ký hiệu văn bản 279/TB-VPUBND
Ngày ban hành 02/10/2023
Ngày hiệu lực 02/10/2023
Trích yếu nội dung Kết luận của đồng chí Hoàng Quốc Khánh - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp về vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Nhà máy xử lý chất thải công nghiệp và nguy hại của Công ty Cổ phần dịch vụ xử lý môi trường xanh Việt Sơn
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Đất Đai
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm tb279.pdf
Văn bản mới