Kết luận của Thường trực UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ của Uỷ ban nhân dân tỉnh tháng 10 năm 2023
Số ký hiệu văn bản 288/TB-VPUBND
Ngày ban hành 06/10/2023
Ngày hiệu lực 06/10/2023
Trích yếu nội dung Kết luận của Thường trực UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ của Uỷ ban nhân dân tỉnh tháng 10 năm 2023
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm tb288.pdf

Văn bản mới