Kết luận của đồng chí Trịnh Xuân Trường-Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện Đề án 86, kết quả thực hiện dự án đo đạc, lập bản đồ địa chính đất của một số tổ chức và kết quả rà soát xác định diện tích rừng trong lưu vực, đơn giá và đối tượng được thanh toán tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2022
Số ký hiệu văn bản 300/TB-VPUBND
Ngày ban hành 18/10/2023
Ngày hiệu lực 18/10/2023
Trích yếu nội dung Kết luận của đồng chí Trịnh Xuân Trường-Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện Đề án 86, kết quả thực hiện dự án đo đạc, lập bản đồ địa chính đất của một số tổ chức và kết quả rà soát xác định diện tích rừng trong lưu vực, đơn giá và đối tượng được thanh toán tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2022
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Đo Đạc và Bản Đồ
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm tb300.pdf
Văn bản mới