Kết luận của đồng chí Trịnh Xuân Trường - Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai tại cuộc họp báo cáo rà soát hoạt động các dự án thuỷ điện, khai thác khoáng sản
Số ký hiệu văn bản 328/TB-VPUBND
Ngày ban hành 27/11/2023
Ngày hiệu lực 27/11/2023
Trích yếu nội dung Kết luận của đồng chí Trịnh Xuân Trường - Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai tại cuộc họp báo cáo rà soát hoạt động các dự án thuỷ điện, khai thác khoáng sản
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Khoáng Sản
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm tb328.pdf
Văn bản mới