Kết luận của đồng chí Trịnh Xuân Trường –Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp nghe báo cáo một số nội dung liên quan đến lĩnh vực nội vụ
Số ký hiệu văn bản 327/TB-VPUBND
Ngày ban hành 27/11/2023
Ngày hiệu lực 27/11/2023
Trích yếu nội dung Kết luận của đồng chí Trịnh Xuân Trường –Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp nghe báo cáo một số nội dung liên quan đến lĩnh vực nội vụ
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm tb327.pdf
Văn bản mới