Chỉ thị về một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024
Số ký hiệu văn bản 17/CT-UBND
Ngày ban hành 20/12/2023
Ngày hiệu lực 20/12/2023
Trích yếu nội dung Chỉ thị về một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024
Hình thức văn bản Chỉ thị
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm ct17.pdf
Văn bản mới