Chỉ thị về tăng cường quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử, góp phần đẩy mạnh công tác chuyển đổi số
Số ký hiệu văn bản 18/CT-UBND
Ngày ban hành 20/12/2023
Ngày hiệu lực 20/12/2023
Trích yếu nội dung Chỉ thị về tăng cường quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử, góp phần đẩy mạnh công tác chuyển đổi số
Hình thức văn bản Chỉ thị
Lĩnh vực Cải cách hành chính
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm ct18.pdf
Văn bản mới