Kết luận của đồng chí Trịnh Xuân Trường - Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi họp, nghe UBND thành phố Lào Cai báo cáo và đề xuất phương án giải quyết những khó khăn, vướng mắc của các dự án đầu tư công, các dự án đầu tư khu đô thị của các nhà đầu tư và tiến độ giải quyết nội dung kiến nghị của cử tri trên địa bàn thành phố Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 02/TB-VPUBND
Ngày ban hành 04/01/2024
Ngày hiệu lực 04/01/2024
Trích yếu nội dung Kết luận của đồng chí Trịnh Xuân Trường - Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi họp, nghe UBND thành phố Lào Cai báo cáo và đề xuất phương án giải quyết những khó khăn, vướng mắc của các dự án đầu tư công, các dự án đầu tư khu đô thị của các nhà đầu tư và tiến độ giải quyết nội dung kiến nghị của cử tri trên địa bàn thành phố Lào Cai
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm tb02-ubnd.pdf
Văn bản mới