Kết luận của đồng chí Nguyễn Trọng Hài -Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Cầu biên giới qua sông Hồng tại xã Bản Vược và hạ tầng kết nối
Số ký hiệu văn bản 05/TB-VPUBND
Ngày ban hành 08/01/2024
Ngày hiệu lực 08/01/2024
Trích yếu nội dung Kết luận của đồng chí Nguyễn Trọng Hài -Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Cầu biên giới qua sông Hồng tại xã Bản Vược và hạ tầng kết nối
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Đất Đai
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm tb05-ubnd.pdf
Văn bản mới