Kết luận của đồng chí Hoàng Quốc Khánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tăng cường quản lý đối với đất đai có nguồn gốc từ nông trường, lâm trường quốc doanh trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 13/TB-VPUBND
Ngày ban hành 12/01/2024
Ngày hiệu lực 12/01/2024
Trích yếu nội dung Kết luận của đồng chí Hoàng Quốc Khánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tăng cường quản lý đối với đất đai có nguồn gốc từ nông trường, lâm trường quốc doanh trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Đất Đai
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm tb13.pdf
Văn bản mới