Kết luận của đồng chí Nguyễn Trọng Hài - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho các hộ gia đình, cá nhân; xử lý các trường hợp hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có tài sản là nhà ở và các công trình khác trên đất chưa phù hợp với mục đích sử dụng đất
Số ký hiệu văn bản 19/TB-VPUBND
Ngày ban hành 19/01/2024
Ngày hiệu lực 19/01/2024
Trích yếu nội dung Kết luận của đồng chí Nguyễn Trọng Hài - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho các hộ gia đình, cá nhân; xử lý các trường hợp hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có tài sản là nhà ở và các công trình khác trên đất chưa phù hợp với mục đích sử dụng đất
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Đất Đai
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm tb19.pdf
Văn bản mới