Về việc phát động phong trào thi đua năm 2024
Số ký hiệu văn bản 01/CT-UBND
Ngày ban hành 19/01/2024
Ngày hiệu lực 19/01/2024
Trích yếu nội dung Về việc phát động phong trào thi đua năm 2024
Hình thức văn bản Chỉ thị
Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm ct01.pdf
Văn bản mới