Kết luận của Thường trực Uỷ ban nhân dân tỉnh tại phiên họp thường kỳ của Uỷ ban nhân dân tỉnh tháng 02 năm 2024
Số ký hiệu văn bản 27/TB-VPUBND
Ngày ban hành 15/02/2024
Ngày hiệu lực 15/02/2024
Trích yếu nội dung Kết luận của Thường trực Uỷ ban nhân dân tỉnh tại phiên họp thường kỳ của Uỷ ban nhân dân tỉnh tháng 02 năm 2024
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm tb27.pdf
Văn bản mới