Về việc giao chỉ tiêu xử lý, giải quyết các trường hợp đăng ký đất đai, cấp GCNQSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho các hộ gia đình, cá nhân theo Kế hoạch số 287/KH-UBND ngày 30/6/2023 của UBND tỉnh Lào Cai năm 2024
Số ký hiệu văn bản 336/QĐ-UBND
Ngày ban hành 22/02/2024
Ngày hiệu lực 22/02/2024
Trích yếu nội dung Về việc giao chỉ tiêu xử lý, giải quyết các trường hợp đăng ký đất đai, cấp GCNQSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho các hộ gia đình, cá nhân theo Kế hoạch số 287/KH-UBND ngày 30/6/2023 của UBND tỉnh Lào Cai năm 2024
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Đất Đai
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm qd336.pdf
Văn bản mới