Về việc triển khai thực hiện 4 chương trình và 19 đề án trọng tâm
Số ký hiệu văn bản 1235/STNMT-VP
Ngày ban hành 11/07/2016
Ngày hiệu lực 11/07/2016
Trích yếu nội dung Về việc triển khai thực hiện 4 chương trình và 19 đề án trọng tâm
Hình thức văn bản
Lĩnh vực Tài Nguyên và Môi Trường
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 1235.pdf
Văn bản mới