Hoàn thiện bản đồ địa chính sau khi hoàn thành cấp Giấy chứng nhận theo Dự án tổng thể của tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 1318/HD-STNMT
Ngày ban hành 22/07/2016
Ngày hiệu lực 22/07/2016
Trích yếu nội dung Hoàn thiện bản đồ địa chính sau khi hoàn thành cấp Giấy chứng nhận theo Dự án tổng thể của tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản
Lĩnh vực Đất Đai
Người ký duyệt PGĐ : Phạm Trung Kiên
Tài liệu đính kèm 1318.pdf
Văn bản mới