Về bổ sung danh mục các công trình, dự án phải thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất để sử dụng vào mục đích phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng năm 2019 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 11/NQ-HĐND
Ngày ban hành 10/07/2019
Ngày hiệu lực 10/07/2019
Trích yếu nội dung Về bổ sung danh mục các công trình, dự án phải thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất để sử dụng vào mục đích phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng năm 2019 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Đất Đai
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm nq-11.pdf
Văn bản mới