Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 799/QĐ-UBND
Ngày ban hành 31/03/2020
Ngày hiệu lực 31/03/2020
Trích yếu nội dung Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Cải cách hành chính
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm qd-799.pdf
Văn bản mới