V/v tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích; thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4
Số ký hiệu văn bản 1308/STNMT-VP
Ngày ban hành 07/05/2020
Ngày hiệu lực 07/05/2020
Trích yếu nội dung V/v tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích; thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Cải cách hành chính
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm vb-1308.pdf
Văn bản mới